Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης σε συνεργασία με την Πρωτοβουλία Επαγγελματικής Αλληλεγγύης Νέων Act-TLO και το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει την

Ημέρα Αγωγής Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016

Αίθουσες Γ2.1 και Γ2.2

Η εκδήλωση έχει ΣΤΟΧΟ τη σύνδεση της πολυδιάστατης θεωρητικής εκπαίδευσης με την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που αποκτούν οι ΜΠΔ. Συγκεκριμένα στοχεύει να προσφέρει στους νέους (φοιτητές και αποφοίτους) μια ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με επαγγελματικά ενεργούς συναδέλφους και να γνωρίσουν πτυχές της επαγγελματικής πραγματικότητας την οποία θα βιώσουν στο άμεσο μέλλον.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ στους φοιτητές της Σχολής ΜΠΔ αλλά και νέους διπλωματούχους Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ μία Κεντρική Ομιλία και 30 Παρουσιάσεις σταδιοδρομίας στους τομείς:

Βιομηχανία
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίες
Εμπόριο
Τουρισμός
Ενέργεια και Κατασκευές
Εφοδιαστική Αλυσίδα και Εταιρείες Συμμετοχών
Τράπεζες και Χρημοτοοικονομικά
Εκπαίδευση και Έρευνα
Συμβουλευτική Επιχειρήσεων
Δημόσια Διοίκηση

από προσκεκλημένους ομιλητές – έμπειρους επαγγελματίες Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης.


Αφίσα της Ημερίδας

Σχολή ΜΠΔ

Η εκπαίδευση στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) του Πολυτεχνείου Κρήτης καλλιεργεί στους φοιτητές ικανότητες και δεξιότητες αναγκαίες για το δυναμικό σχεδιασμό συστημάτων παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών. Η Σχολή ΜΠΔ ξεκίνησε τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του 1984 και είναι η πρώτη που ιδρύθηκε στην Ελλάδα με αυτό το αντικείμενο.

Περισσότερα...